"ดาวดิน" ทำผิดตรงไหน

วันที่ 28 มิ.ย. 2558 เวลา 08:27 น.
"ดาวดิน" ทำผิดตรงไหน
วัฒนา เมืองสุข

ผมอ่านข่าวน้องนักศึกษากลุ่มดาวดินที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลทหารกรุงเทพฯ ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 3/2558 ข้อ 12 นั้น ผมเห็นว่าน้องนักศึกษาทั้งหมดไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ดังนี้

1. การกระทำของน้องนักศึกษากลุ่มดาวดินในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน อันนำไปสู่การออกหมายจับคือการประกาศถึงหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น มิได้มีการกระทำในลักษณะปลุกระดมหรือชักชวนให้ประชาชนออกมาต่อต้าน หรือก่อความไม่สงบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินแต่อย่างใดทั้งสิ้น ที่น้องนักศึกษาเรียกร้องคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 2 มิได้เรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบอื่น ส่วนข้อความที่ประกาศนั้นก็ไปตามความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการมิได้มีความใดที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือน จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตตามความในมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาทุกประการ

2. ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของพวกคุณในมาตรา 2 ก็เขียนไว้ว่า "ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ส่วนมาตรา 3 เขียนว่า "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" ดังนั้น สิ่งที่น้องนักศึกษากลุ่มดาวดินเรียกร้องคือสิทธิของพวกเขาและกระบวนการอันเป็นประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวของพวกคุณเองนั่นแหละ ถ้าไม่ใช่แล้วจะเขียนไว้หลอกประชาชนทำไม ดังนั้น การกระทำของน้องนักศึกษากลุ่มดาวดินจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 116 ครับ

3. ส่วนข้อหาที่อ้างว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ห้ามมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปนั้น คำสั่งนี้ใช้บังคับไม่ได้เพราะขัดกับมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวของคุณเอง ก็ในเมื่อมาตรา 2 บอกเองว่าประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกตามวิถีแห่งประชาธิปไตยซึ่งรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองด้วย (ขอไม่ใช้คำว่ามั่วสุมเพราะคำนั้นเหมาะกับพวกคุณมากกว่า) คำสั่งที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองจึงขัดกับรัฐธรรมนูญที่พวกคุณเขียนขึ้นมาเอง ดังนั้น คนที่ควรถูกจับคือคนที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับแต่ไม่ใช่น้องนักศึกษา ส่วนถ้าจะทำให้คำสั่งของหัวหน้า คสช ชอบตามรัฐธรรมนูญนั้น ผมขอแนะนำให้พวกคุณไปแก้ไขมาตรา 2 เสียใหม่เป็นว่า "ประเทศไทยปกครองระบอบเผด็จการ" หรือ "ประเทศนี้พักใช้ระบอบประชาธิปไตยชั่วคราว" คำสั่งที่ 3/2558 จึงจะชอบตามรัฐธรรมนูญแล้วค่อยมาจับพวกผม

4. คณะรัฐประหารกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง มีความผิดฐานกบฏแต่กลับใช้อำนาจออกกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมให้แก่ตนเองและพรรคพวก ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นอย่างรุนแรง ใครไม่เชื่อฟังก็ลงโทษ ในขณะที่น้องนักศึกษามาเรียกร้องสิทธิของพวกเขาที่ถูกยึดไปด้วยความบริสุทธิ์โดยสงบและปราศจากอาวุธกลับถูกจับกุมดำเนินคดี หรือสังคมไทยได้กลายเป็นสังคม "กาขาว" ที่เป็นยุคของผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน ผมว่ารีบคืนอำนาจให้ประชาชนเถิดครับ ให้พวกเค้าได้กำหนดวิถีทางทางการเมืองด้วยตัวเอง อย่าไปคิดแทนประชาชนเลยครับ