รัฐธรรมนูญฉบับ "ผลัดกันเกาหลัง"

วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 11:30 น.
รัฐธรรมนูญฉบับ "ผลัดกันเกาหลัง"
โดย...วัฒนา เมืองสุข

ผมเห็นว่า เป้าหมายของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการสืบทอดอำนาจเผด็จการต่อไป ดำเนินการด้วยวิธีแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน หาก สปช. ลงมติให้ผ่านก็จะมีของขวัญเป็นที่นั่งในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้จำนวน 60 ที่นั่งเอาไปแบ่งกันสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยการนั่งทับหัวประชาชนต่อไปอีก 5 ปี เหมือนกับเป็นการผลัดกันเกาหลัง ส่วนคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือ คสช. ที่เป็นคนลงทุนปฏิวัติ เพราะไม่ว่าผลการพิจารณารัฐธรรมนูญจะออกมาในด้านใดก็ตาม คสช ก็กินทุกกระดาน กล่าวคือ

1. หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสภาปฏิรูป ทั้งสภาร่างและสภาปฏิรูปก็สิ้นผลลง คสช. ก็ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลกลุ่มใหม่ทำหน้าที่เป็นสภาปฏิรูปและสภาร่าง นับหนึ่งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ คสช. และ ครม ก็อยู่ในอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปี ออกหน้านี้ คสช. ก็กิน

2. หากรัฐธรรมนูญผ่านเป็นกฎหมาย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะกลไกต่างๆที่ถูกสร้างไว้เป็นข้อจำกัด รวมทั้งมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งรับรองได้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือกลุ่มบุคคลที่โอนมาจาก คสช ทั้งสิ้น ทำหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือ politburo ครอบงำกำกับการใช้อำนาจทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารต่อไปอีก 5 ปี ออกหน้านี้คนเป็นรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรก็หน้าเขียว คสช. ก็กินอีก

3. ถูกกดดันมากๆ นายกรัฐมนตรีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรอาจทนไม่ไหว ต้องไปอัญเชิญนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนที่สภาร่างรัฐธรรมนูญออกแบบไว้รอมาแก้ไขวิกฤติชาติ ออกหน้านี้ คสช. ก็กินเหมือนกัน

4. หากรัฐบาลที่มาจากประชาชนเกิดมีความอดทนเป็นพิเศษ ถูกครอบงำการบริหารแล้วยังไม่ยอมไปเชิญคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนบริหารไม่ได้เกิดความวุ่นวาย ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมายึดอำนาจเพื่อนับหนึ่งใหม่เพราะนักการเมืองวุ่นวาย ออกหน้านี้ คสช. ก็กินอีก

สรุปแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรหน้าไหนก็ตาม คสช กินทั้งขึ้นทั้งล่อง อันเป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิด หรือ conspiracy theory หรือการผลัดกันเกาหลังตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง..