คมคิด

ปลอดภัย ไทยแลนด์

ปลอดภัย ไทยแลนด์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ และอธิการบดี สจล.

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 20:24 น.

180
"คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น WiFi 2400 MHz ได้อย่างไร"

"คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น WiFi 2400 MHz ได้อย่างไร"

โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ ห้องปฎิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 09:53 น.

1,626
การแก้ปัญหาความยากจน แบบเจาะจงของจีน

การแก้ปัญหาความยากจน แบบเจาะจงของจีน

ปัจจุบันมีชาวจีน 25 ล้านคน ซึ่งยากจนมากและส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล วันนี้จีนใช้วิธี “แก้ปัญหาความยากจนแบบเจาะจง” เพื่อขจัดความยากจนให้สิ้นภายในปี 2020

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 18:15 น.

4,632
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยว ก้าวใหม่ที่ไม่ซ้ำรอยเดิม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยว ก้าวใหม่ที่ไม่ซ้ำรอยเดิม

ผู้เขียน ผศ. ดร ทวีศักดิ์ แตะกระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 16:40 น.

689
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินทางกับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินทางกับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่

ผู้เขียน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 16:36 น.

131
วิศวกรรมกับถ้ำหลวง

วิศวกรรมกับถ้ำหลวง

งานวิศวกรรมมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการกู้ภัยให้สำเร็จ และเชื่อมั่นว่าทีมหมูป่าจะกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกวิธีการทุกความเป็นไปได้ถูกระดมเข้าช่วยเต็มรูปแบบ

วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 10:04 น.

5,299
เรือล่มภูเก็ตจีนสูญเสียมหาศาลไทยต้องปลุกฟื้นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

เรือล่มภูเก็ตจีนสูญเสียมหาศาลไทยต้องปลุกฟื้นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

"เอนก เหล่าธรรมทัศน์"ชี้เรือล่มภูเก็ตถือเป็นความสูญเสียมหาศาลของรัฐบาลจีนไทยต้องร่วมกันปลุกฟื้นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยภาคการท่องเที่ยวในประเทศ

วันที่ 07 ก.ค. 2561 เวลา 17:44 น.

1,908