คมคิด

บัตรใบเดียวมีค่ามาก

บัตรใบเดียวมีค่ามาก

การเลือกตั้งครั้งนี้ กาบัตรเดียวแต่ทำให้ประชาชนแสดงเจตจำนงทางการเมืองได้ถึง 3 ด้านอย่างเป็นเอกภาพ

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 12:56 น.

อย่าลืม "คนเมือง"

อย่าลืม "คนเมือง"

"กทม."จะเป็นมหานครที่สวยงาม น่าอยู่ สำหรับ “ทุกคนเท่าเทียม” รัฐจึงต้องไม่ทิ้งคนเมืองที่กำลังจะกลายเป็นคนจนเพราะค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลกับรายได้

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 08:07 น.

สืบทอดอำนาจกับการสานต่อภารกิจ

สืบทอดอำนาจกับการสานต่อภารกิจ

"สืบทอดอำนาจ" กับ "การสืบสานภารกิจ" ฟังคล้ายกัน แต่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะเอาอย่างไร

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 21:20 น.

มังกรสีเขียว : จีน กับการลดก๊าซเรือนกระจก

มังกรสีเขียว : จีน กับการลดก๊าซเรือนกระจก

ความมุ่งมั่นของผู้นำจีน เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในทุกระดับจนทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอันสั้น

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 16:56 น.

เปิดใจ ยากที่สุด

เปิดใจ ยากที่สุด

3 มหาวิทยาลัยสุดยอดของเยอรมนีสอนว่า แม้จะต้องแข่งขันกันหนักแค่ไหนก็ตาม ในโลกยุคดิสรัปชั่นนี้ เราต้องร่วมมือกันและต้องเปิดใจก่อน ไม่เช่นนั้น อะไรก็เป็นไปไม่ได้

วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 09:26 น.

เรียนรู้ "บลูเฮาส์" เราเริ่มรัฐร่วม สามัญสู่สุดสูง

เรียนรู้ "บลูเฮาส์" เราเริ่มรัฐร่วม สามัญสู่สุดสูง

โมเดลที่น่าสนใจของการอนุรักษ์ "บลูเฮาส์" กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ของชุมชนหนึ่งในฮ่องกง ที่สร้างสมดุลระหว่างการ "อนุรักษ์" และ "พัฒนา"

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 18:56 น.

นโยบายการส่งเสริม "EV" ในจีน

นโยบายการส่งเสริม "EV" ในจีน

รัฐบาลจีนได้ส่งสัญญาณ "ยาแรง" ในการเปลี่ยนตลาดรถยนต์ในประเทศจาก "น้ำมัน" มาสู่ "EV"

วันที่ 06 มี.ค. 2562 เวลา 19:49 น.