คมคิด

รัฐบาลชุดใหม่กับอนาคตของบ้านเมือง

รัฐบาลชุดใหม่กับอนาคตของบ้านเมือง

นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองตรงกันว่า “ เสถียรภาพทางการเมือง “ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่จะเผชิญปัญหาหลายประการ บางพรรคอาจก่อกวนทั้งในและนอกสภาเพื่อจะแก้ตัวในการเลือกตั้งใหม่

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10:40 น.

นพ.วิชัย โชควิวัฒน เจ้าของคอลัมน์ ส่องสถานการณ์ นำเสนอ 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (23)

นพ.วิชัย โชควิวัฒน เจ้าของคอลัมน์ ส่องสถานการณ์ นำเสนอ 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (23)

การสาธารณสุขมูลฐานต้องเป็นการดำเนินการของรัฐ. ถ้ารัฐไม่ดำเนินการย่อมไม่บังเกิดสิทธิเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะสำหรับประชาชนที่มีชีวิตอยู่ในสภาพเปราะบาง.

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 10:30 น.

หมอดูรัฐศาสตร์ : (๖) ชะตากรรมระบบรัฐสภาไทย

หมอดูรัฐศาสตร์ : (๖) ชะตากรรมระบบรัฐสภาไทย

“ความเป็นแกนนำ”ของพรรคพลังประชารัฐถ้าจะเกิดมีขึ้นอย่างแท้จริง ก็ต้องพิจารณาด้วย “ชัยชนะ” ในการควบคุมการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:44 น.

กรองสถานการณ์โดยคุณหมอวิชัย โชควิวัฒน บอกเล่าเหตุการณ์ ปฎิญาแอสทานา ใน "40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (22)"

กรองสถานการณ์โดยคุณหมอวิชัย โชควิวัฒน บอกเล่าเหตุการณ์ ปฎิญาแอสทานา ใน "40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (22)"

เราจะแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่เท่าเทียมที่ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนด้านการเงิน จากการใช้บริการด้านสุขภาพให้ดีขึ้น มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการสาธารณสุขมูลฐาน

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 10:30 น.

หมอดูรัฐศาสตร์ : (๕) ชะตากรรมนายกรัฐมนตรีคนใหม่

หมอดูรัฐศาสตร์ : (๕) ชะตากรรมนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ท่านจะต้องเจอ “สถานการณ์ใหม่ๆ”ที่ผู้เขียนนึกออกก็มีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบแรก “ถนอมโมเดล”  แบบที่สองคือ “คึกฤทธิ์โมเดล” ที่รัฐบาลประกอบด้วย ส.ส.หลายพรรค จนสื่อมวลชนยุคนั้นเรียกว่า “รัฐบาลร้อยพ่อพันแม่” แบบสุดท้ายก็คือ “เกรียงศักดิ์โมเดล”

วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 13:27 น.

ผิดหวังกับ'กกต.'

ผิดหวังกับ'กกต.'

การทำให้ว่าที่ ส.ส. ของพรรค 10 พรรคที่แต่ละพรรคมีคะแนนต่ำกว่า 71,057 คะแนน กลายเป็น ส.ส. สอบได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้ว่าที่ ส.ส.อีกส่วนหนึ่งสอบตกจะเป็นธรรมได้อย่างไร

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 15:51 น.

กรองข่าวมาเล่า ขอเสนอ "สถาบันกษัตริย์กับประชาชน"

กรองข่าวมาเล่า ขอเสนอ "สถาบันกษัตริย์กับประชาชน"

จุดมุ่งหมายแท้จริงของพรรคนี้คือ “การเปลี่ยนระบอบ”ผ่านรูปแบบการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบจีน โดยเรดการ์ดคนรุ่นใหม่ และเน้นความเท่าเทียมกันในสังคมที่ปกครองโดยคนสามัญ

วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 10:30 น.