ในหลวงเสด็จฯรับการถวายตรวจพระเนตร

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2554 เวลา 20:55 น.

ในหลวงเสด็จฯรับการถวายตรวจพระเนตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จตรวจพระเนตรตามระยะเวลากำหนด พสกนิกรรอเฝ้าถวายพระพร

 

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการถวายตรวจพระเนตร ณ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) ซึ่งการเสด็จฯ ไปทรงรับการถวายการตรวจพระเนตรครั้งนี้ เป็นการตรวจตามระยะเวลาที่จักษุแพทย์กำหนด เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการถวายการตรวจพระเนตรในครั้งก่อน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ด้วยเสื้อเชิ้ตลายสีฟ้าทับด้วยสูทสีฟ้า ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉลองพระองค์สีชมพูทั้งชุด โดยบรรยากาศบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติเนืองแน่นไปด้วยพสกนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จลงมายังบริเวณชั้นล่างของอาคาร ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงแย้มพระสรวลแก่พสกนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วย ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ทุกคน

ข่าวอื่นๆ