"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์เป็นวันที่ 3

วันที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 20:14 น.
"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์เป็นวันที่ 3
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวันที่ 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เวลา 16.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 3 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์