ประมวลภาพ"ในหลวง-พระราชินี"ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ร.9

วันที่ 05 ธ.ค. 2564 เวลา 20:20 น.
ประมวลภาพ"ในหลวง-พระราชินี"ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ร.9
.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต