เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 21:20 น.
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.6
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯเสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 17.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จ

การนี้ เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ

จากนั้นประทับรถยนตร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จไปยังห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ภปร. ทรงกราบ ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร นักเรียนเป่าแตรนำเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” ทรงยืน นักเรียนร้องเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ

โอกาสนี้ นักเรียนสวด “วชิราวุธานุสรณคาถา” ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ ประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จไปยังห้องพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท “พระสุบิน” ปิดพระวิสูตร เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จกลับ