"ในหลวง"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 22:34 น.
"ในหลวง"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 18.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้านกิจการรัฐสภา มาก่อน

นางมิลลิเซนต์  ครุซ-ปาเรเดส   (Mrs. Millicent Cruz-Paredes)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย  นางมิลลิเซนต์  ครุซ-ปาเรเดส  เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาก่อน

นายตีแยรี  มาตู (Mr. Thierry Mathou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  นายตีแยรี  มาตู  เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย-โอเชียเนีย กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

นายรัคมัต  บูดีมัน (Mr. Rachmat Budiman) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย  นายรัคมัต  บูดีมัน  เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน

นายมุฮัมมัด  อับดุล ฮัย   (Mr. Mohammed Abdul Hye)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย  นายมุฮัมมัด  อับดุล ฮัย  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย มาก่อน

นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์   (Mr. João Bernardo de Oliveira Martins Weinstein)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย  นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำรัฐอิสราเอล มาก่อน