ในหลวง พระราชินี ทรงเยี่ยมปชช.เฝ้าฯรับเสด็จในสนามบินตรัง

วันที่ 28 พ.ย. 2563 เวลา 19:04 น.
ในหลวง พระราชินี ทรงเยี่ยมปชช.เฝ้าฯรับเสด็จในสนามบินตรัง
ในหลวง พระราชินี ทรงเยี่ยม ปชช.เฝ้าฯ รับเสด็จ ในสนามบินตรัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้า ฯ รับเสด็จ ภายในท่าอากาศยานตรัง ในการเสด็จ ฯ ทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุง ณ บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง ภายในวัดควนปรง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ประชาชนและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง

ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่ หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก