ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ในหลวง-พระราชินี ทรงพระเจริญกึกก้อง

วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 01:23 น.
ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ในหลวง-พระราชินี ทรงพระเจริญกึกก้อง
ในหลวง-พระราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จใกล้ชิด หลังเสร็จพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมศานุวงศ์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ภายหลังเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ ประชาชนผู้มาเฝ้าต่างพร้อมใจส่งเสียง ทรงพระเจริญ ตลอดเส้นทางพระราชดำเนิน