พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ " 3ตำรวจ" เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุกราดยิง

วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 20:12 น.
พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ " 3ตำรวจ" เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุกราดยิง
ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุกราดยิงที่โคราช

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุกราดยิงที่โคราช

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 63 ราชกิจจานุเบกษาได้เผนแพร่พระบรมราชโองการประกาศ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความกล้าหาญ จนเสียชีวิตในการเข้าระงับเหตุกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ดังนี้

1.ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา ผู้บังคับหมวด (สบ 1) กองบังคับการสายตรวจและ ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานยศเป็น "พลตำรวจโท"

2.ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง ผู้บังคับหมู่ (งานป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธร เมืองนครราชสีมา ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานยศ เป็น "พันตำรวจโท"

3.ดาบตำรวจ เพรชรัตน์ กำจัดภัย ผู้บังคับหมู่ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานยศ เป็น "พันตำรวจโท"

, ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง, ดาบตำรวจ เพรชรัตน์ กำจัดภัย