สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานส.ค.ส.วันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 18:28 น.
สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานส.ค.ส.วันขึ้นปีใหม่ 2563
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.ในวันขึ้นปีใหม่ 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยด้านซ้ายประกอบด้วย ตราประจำพระองค์ พภ.พร้อมข้อความเป็นอักษรภาษาอังกฤษสีทอง ความว่า "Season’s Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year" ทรงลงพระนาม และอักษรสีทอง "From Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha"

ทั้งนี้ ด้านขวาเป็นพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบข้าราชการอัยการ ตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สำนักอัยการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง