"โป๊ปฟรานซิส"เข้าเฝ้า "ในหลวง-พระราชินี" ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างกัน

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 20:40 น.
"โป๊ปฟรานซิส"เข้าเฝ้า "ในหลวง-พระราชินี" ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างกัน
ประมวลภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 17.05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญและฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย