กรมสมเด็จพระเทพฯ พระอาการประชวรดีขึ้นเสด็จไปประทับ ณ วังสระปทุม

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 19:11 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระอาการประชวรดีขึ้นเสด็จไปประทับ ณ วังสระปทุม
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระอาการประชวรดีขึ้นเสด็จฯกลับไปประทับ ณ วังสระปทุมแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า พระอาการประชวรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ดีขึ้นมาก ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) เสวยพระกระยาหารได้ พระอาการเจ็บที่พระนาภี (ท้อง) ลดลงมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่วังสระปทุม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23 ตุลาคม พ.ศ. 2562