ปลดไล่ออกถอดยศ5ทหารสัญญาบัตรข้าราชการในพระองค์

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 14:50 น.
ปลดไล่ออกถอดยศ5ทหารสัญญาบัตรข้าราชการในพระองค์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ปลดและไล่ออกถอดยศ5นายทหารชั้นสัญญาบัตรข้าราชการในพระองค์พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่บรมราชโองการ ประกาศให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/056/T_0001.PDF