ถวายพระราชสมัญญาร.4เป็นพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 18:21 น.
ถวายพระราชสมัญญาร.4เป็นพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพถวายพระราชสมัญญารัชกาลที่4เป็นพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

เมื่อวันที่ 18ต.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัมทรินทรวินิจฉัยในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภช“พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร”และพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อาลักษณ์กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต