กรมสมเด็จพระเทพฯทรงมีพระอาการพระอันตะอักเสบ เสด็จประทับรพ.จุฬาลงกรณ์

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 18:39 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯทรงมีพระอาการพระอันตะอักเสบ เสด็จประทับรพ.จุฬาลงกรณ์
กรมสมเด็จพระเทพฯทรงมีพระอาการประชวร แพทย์ตรวจพบพระอันตะอักเสบ เสด็จฯประทับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบมราชกุมารี ได้รายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) และมีพระปรอท (ไข้)

คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับ ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคมพุทธศักราช 2562 ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ(ลำไส้ใหญ่)

คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานประทับ ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ สักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต