เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 20:55 น.
เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมปรุงเมนูไก่ทอดโรงครัวพระราชทาน

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 (เขื่อนเจ้าพระยา) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

พร้อมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่าง ๆ และในแม่น้ำ ลำคลองทั่วประเทศ พร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา รวมทั้งการเตรียมการควบคุมระดับน้ำ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยสถานการณ์ภัย ทั้งอุทกภัยเเละภัยเเล้งที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบัน พร้อมนี้ทรงมีพระราชกระแสชื่นชมความตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับภัยทางภาคใต้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีการเตรียมการป้องกันในด้านประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อยามมีภัย พร้อมทั้งรับสั่งให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนนำไปใช้ต่อไป

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลสรรพยา และหน่วยแพทย์ทหาร ที่มาทำการตรวจรักษาประชาชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของกลุ่มแม่บ้าน กับเยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและปรุงอาหาร เมนูไก่ทอด มอบแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ สมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับ