ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิด "พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า"

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 20:04 น.
ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิด "พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯทรงเปิด "พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า"

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาแห่งใหม่ของประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยจุดประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอาเชียนและของโลก