"เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทรงเป็นประธานฉลองครบ333ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 12:33 น.
"เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทรงเป็นประธานฉลองครบ333ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France) โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา นาย Nicolas HUZELOT รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาย Thiery MATHOU อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่สมรส หัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและฝรั่งเศส เฝ้าฯ รับเสด็จ

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การทูตของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ออกพระวิสุทสุนทร (หรือ โกษาปาน) ได้นำคณะราชทูตสยามไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 นับเป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในหลายมิติ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาฝรั่งเศสใจความว่า

ทรงยินดีที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานกว่า 3 ศตวรรษ โดยการเสด็จฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศสในครั้งนี้ทรงได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งมีคุณค่ายิ่ง

ทรงกล่าวถึงพระราชประวัติส่วนพระองค์ว่า ทรงมีความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศสโดยทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้พระองค์มาศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก

ในการนี้ ทรงเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกมิติ โดยขอให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

อนึ่ง ในการเสด็จฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ได้แก่ เอกสารของคณะราชทูตสยาม แผนที่เมืองละโว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส ได้แก่ รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. 1958 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 และต้นแบบมาตรฐานชั่ง ตวง วัด รวมถึงเอกสารโบราณยุคก่อนคริสตกาล

และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติถวายของที่ระลึก ได้แก่ (1) พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2503 (2) สำเนาสาส์นอำลาของโกษาปานต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ (3) สำเนาภาพแผนที่เมืองละโว้ (ลพบุรี) ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาพจาก Royal Thai Embassy - Paris, France - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส