สมเด็จฯพระพันปีหลวงเสด็จฯประทับรพ.จุฬาเพื่อตรวจพระอาการตามกำหนด

วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 10:10 น.
สมเด็จฯพระพันปีหลวงเสด็จฯประทับรพ.จุฬาเพื่อตรวจพระอาการตามกำหนด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯประทับโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อตรวจพระอาการตามกำหนดการ

สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนิน ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562 เพื่อติดตามพระอาการ และถวายการตรวจเพิ่มเติมตามกําหนดการเดิมที่ได้วางไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต