ปีติ "สมเด็จฯพระพันปีหลวง" เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 07:02 น.
ปีติ "สมเด็จฯพระพันปีหลวง" เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพชุด : สมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกด้วย

ภาพ : สำนักพระราชวัง