สมเด็จฯพระพันปีหลวงพระอาการดีขึ้นเสด็จฯกลับประทับพระตำหนักจิตรลดา

  • วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 16:01 น.

สมเด็จฯพระพันปีหลวงพระอาการดีขึ้นเสด็จฯกลับประทับพระตำหนักจิตรลดา

สมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระอาการประชวรดีขึ้นแล้ว ไม่ทรงมีพระปรอท รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี เสด็จฯกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดา

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 สำนักพระราชวัง เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า พระอาการประชวรจากการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดีขึ้นแล้ว ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลงมาก รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

ข่าวอื่นๆ