"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯวัดพระแก้วทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและญวน

วันที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 18:44 น.
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯวัดพระแก้วทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและญวน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯวัดพระแก้วทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและญวน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและญวน

บรรพชิตจีนและญวณถวายพระพรสวดนพเคราะห์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สูงอายุฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน จำนวน 68 คน

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช และสถาปนาสมณศักดิ์ และเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาภาพโดย ภัทรพงศ์ ฉัตรภัทรศิลป์