โปรดเกล้าฯพระราชทานยศนายพลแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์29นาย

  • วันที่ 06 ก.ค. 2562 เวลา 15:44 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศนายพลแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์29นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล แต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร 29 นาย

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง รวม 29 นาย

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/037/T_0001.PDF

 

 

ข่าวอื่นๆ