พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน

วันที่ 05 มิ.ย. 2562 เวลา 19:13 น.
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่ข้าราชการทหารและพลเรือน จำนวน 4 คน

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ รัชกาลที่ 10 จํานวน 4 คน ดังนี้