กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม"

  • วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 20:18 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม"

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์" ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรฯ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลากลางคืน กำหนด 7 คืน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานในวาระครบ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

- 15 วัน (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562)

- 50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562)

-100 วัน (วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562)

ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ข่าวอื่นๆ