ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการใช้คำราชาศัพท์ในรัชกาลปัจจุบัน

วันที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 07:48 น.
ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการใช้คำราชาศัพท์ในรัชกาลปัจจุบัน
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศเสมอด้วยคำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยคำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/117/T_0001.PDF

 

 

บทความแนะนำ