"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ "ป๋าเปรม"

  • วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 17:54 น.

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ "ป๋าเปรม"

ราชกิจจานุเบกษาฯเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ พล.อ.เปรม

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ แก่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวอื่นๆ