โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ "พ.อ.หญิง สินีนาฏ"

  • วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 13:27 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ "พ.อ.หญิง สินีนาฏ"

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1 แก่ "พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์"

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวอื่นๆ