โปรดเกล้าฯเฉลิมพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย "รัชกาลที่9-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"

วันที่ 05 พ.ค. 2562 เวลา 10:19 น.
โปรดเกล้าฯเฉลิมพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย "รัชกาลที่9-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"
โปรดเกล้าฯเฉลิมพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดังนี้

- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บทความแนะนำ