สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทอดพระเนตรการผลิตรายการพยากรณ์อากาศที่ฮ่องกง

  • วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 13:14 น.

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทอดพระเนตรการผลิตรายการพยากรณ์อากาศที่ฮ่องกง

ฮ่องกงเผยแพร่ภาพ สมเด็จพระเทพฯเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของกรมอุตุฯฮ่องกงและการผลิตรายการพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 เว็บไซต์ HONG KONG OBSERVATORY ได้รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตรกระบวนการผลิตรายการพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงด้วย

ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3 ถึง 10 เม.ย.62

ที่มา https://www.hko.gov.hk/hkonews/D4/news-20190410.htm

 

ข่าวอื่นๆ