โปรดเกล้าให้นายทหาร-ตำรวจ 1,261 นายพ้นการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 18:16 น.
โปรดเกล้าให้นายทหาร-ตำรวจ 1,261 นายพ้นการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ
โปรดเกล้าฯให้นายทหารและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1,261 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 10 เม.. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1,261 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื้อหาพระราชโองการ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF