ร.10โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาทร.9ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง

  • วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 23:02 น.

ร.10โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาทร.9ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาทร.9ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

ข่าวอื่นๆ