ร.10โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาทร.9ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 23:02 น.
ร.10โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาทร.9ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาทร.9ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ