โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 258 ตำแหน่ง

  • วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 20:51 น.

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 258 ตำแหน่ง

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ 258 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 258 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/064/T_0001.PDF

 

ข่าวอื่นๆ