เปิดกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระปฐมบรมราชโองการตั้งแต่ร.1 ถึงร.9

  • วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14:35 น.

เปิดกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระปฐมบรมราชโองการตั้งแต่ร.1 ถึงร.9

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และพระปฐมบรมราชโองการนับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9

เพจเฟซบุ๊กพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ รวมทั้งได้เผยแพร่พระปฐมบรมราชโองการนับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9

"ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการ หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชูปโภคแล้ว

พระปฐมบรมราชโองการ นับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 มีเนื้อความเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ซึ่งล้วนแต่แสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมือง"

ที่มา www.facebook.com/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-536077073542486/

 

ข่าวอื่นๆ