โปรดเกล้าฯให้ทหาร-ตำรวจ 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 19:21 น.
โปรดเกล้าฯให้ทหาร-ตำรวจ 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้