พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 13:08 น.
พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ทรงปล่อยโคที่ทรงไถ่ชีวิตมาจำนวน 1 คู่ และเสด็จไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขนจำนวน 33 ตัว

จากนั้นเสร็จแล้วเสด็จไปยังศาลาท่าน้ำ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวนเก้าชนิด รวมทั้งสิ้น 390,000 ตัว ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ บางกอกโพสต์