สมเด็จพระเทพฯทรงเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่ทหารที่บาดเจ็บ

วันที่ 01 ม.ค. 2562 เวลา 20:19 น.
สมเด็จพระเทพฯทรงเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่ทหารที่บาดเจ็บ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่ทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่ข้าราชการทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขและปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

บทความแนะนำ