โปรดเกล้าฯปลด "ข้าราชการในพระองค์" ให้ออกและถอดยศทหาร

  • วันที่ 05 ธ.ค. 2561 เวลา 17:12 น.

โปรดเกล้าฯปลด "ข้าราชการในพระองค์" ให้ออกและถอดยศทหาร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พร้อมให้ออกจากราชการและถอดยศทหาร

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ฐานประพฤติผิดวินัยทหาร เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวอื่นๆ