โปรดเกล้าฯส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.สหรัฐถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 05 ธ.ค. 2561 เวลา 10:24 น.
โปรดเกล้าฯส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.สหรัฐถึงแก่อสัญกรรม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณี "จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช"ถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ในการที่ นายจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 61 ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ดังข้อความพระราชสาส์นดังนี้