โปรดเกล้าฯให้ รอง ผบ.หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์ฯ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 19:10 น.
โปรดเกล้าฯให้ รอง ผบ.หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์ฯ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าให้ รอง ผบ.หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์ฯ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ฯ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.จักรฤทธิ์ บัวจีบ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ โดยมีเนื้อหาดังนี้