พระองค์โสมฯ พระอาการโดยรวมดีขึ้น

  • วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 08:02 น.

พระองค์โสมฯ พระอาการโดยรวมดีขึ้น

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 พระองค์โสมฯพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการติดเชื้อเนื้อเยื่อพระชงฆ์ซ้ายหายเป็นปกติ พระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ดีขึ้นเกือบเป็นปกติ ทำกายภาพฟื้นฟูต่อ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า ขณะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบเป็นปกติ

การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกายให้มีพระกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ข่าวอื่นๆ