โปรดเกล้าฯตั้ง "ฐิติราช-ธนภัทร" เป็นข้าราชการในพระองค์

  • วันที่ 04 ก.ย. 2561 เวลา 21:30 น.

โปรดเกล้าฯตั้ง "ฐิติราช-ธนภัทร" เป็นข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจาฯเผยพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์" และ "พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ" เป็นข้าราชการในพระองค์

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1.พลตำรวจโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) และพระราชทานยศ พลโท แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2561

2. พันเอก ธนภัทร นาคชัยยะ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1 (อัตรา พันเอกพิเศษ) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหลักนิยมวิชาการในการฝึก กรมการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ