พระราชินีทรงหายจากพระอาการประชวร-เสด็จฯกลับพระตำหนักจิตรลดาฯ

  • วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14:48 น.

พระราชินีทรงหายจากพระอาการประชวร-เสด็จฯกลับพระตำหนักจิตรลดาฯ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงหายจากพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่เสด็จฯกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561เวลา 14.02 น. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ระบุว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระบัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ          คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าวอื่นๆ