แถลงการณ์ฉ.2 "สมเด็จพระราชินีในร.9"พระอาการโดยรวมดีขึ้น

  • วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.

แถลงการณ์ฉ.2 "สมเด็จพระราชินีในร.9"พระอาการโดยรวมดีขึ้น

แถลงการณ์ฉบับ2 สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9 พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีไข้ ทรงไอลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒ ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า หลังจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดีเสวยพระกระยาหารได้ดี

คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวอื่นๆ