ร.10โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม

  • วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 20:23 น.

ร.10โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการที่ "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่นายโคฟี อัตตา อันนัน (Mr. Kofi Atta Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ความว่า

ข่าวอื่นๆ