โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 อดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน

  • วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 18:46 น.

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 อดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ นายวิชัย ธรรมเกษร และ นายสันติ อวนศร สองอดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดกองกิจการในพระองค์ 940 สำนักพระราชวัง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวอื่นๆ