โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ "พ.อ.หญิง" ให้ "พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"

วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 17:37 น.
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ "พ.อ.หญิง" ให้ "พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"
ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการ พระราชทานพระยศ พ.อ.หญิง ให้ว่าที่ พ.อ.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันเอกหญิง ให้ว่าที่พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตรา พันเอก) โดยมีเนื้อหาดังนี้